Παθήσεις

Η αγγειοχειρουργική είναι κλάδος της χειρουργικής με αντικείμενο τις παθήσεις όλων των αγγείων και την αποκατάσταση των αγγειακών συστημάτων (αρτηρίες, φλέβες, λεμφαγγεία) εκτός των αγγείων της καρδιάς, των πνευμόνων, και του εγκεφάλου.

Είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη ειδικότητα καθώς η τεχνολογία δίνει νέα εργαλεία στον αγγειοχειρουργό να αντιμετωπίζει τις αγγειακές παθήσεις.

Ο αγγειοχειρουργός Δρ Νικόλαος Πατέλης έχει ειδικευθεί και εξειδικευθεί σε όλο το φάσμα των παθήσεων της ειδικότητας και κυρίως στις ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες, όπως περιληπτικά φαίνονται παρακάτω:

Αορτικές Παθήσεις
Αρτηριακές Παθήσεις
Περιφερική αγγειοπάθεια
Διαβητικό πόδι
Καρωτιδική νόσος
Φλεβικές Παθήσεις
Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση
Φλεβική Ανεπάρκεια / Κιρσοί
Ευρυαγγείες
​Σύνδρομο Πυελικής Συμφόρησης
Αγγειακή Πρόσβαση
Αγγειακή πρόσβαση σε αιμοκαθαιρόμενους (fistula)
Άλλες Παθήσεις
Αγγειίτιδες
Θρομβοφιλία
Λεμφοίδημα
Βαριά Πνευμονική Εμβολή