top of page

Πρωτοποριακές τεχνικές & εργαλεία

Υβριδική Χειρουργική Αίθουσα "Προμηθέας"
IMG_4408.JPG

Η αγγειοχειρουργική ομάδα μας έχει πρόσβαση στην Υβριδική Χειρουργική Αίθουσα "Προμηθέας" του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών για όλες τις τακτικές και επείγουσες επεμβάσεις.

 

Η αίθουσα "Προμηθέας" είναι η μόνη πιστοποιημένη και η πρώτη πραγματικά υβριδική αίθουσα στην Ελλάδα. Εκεί μπορούν να διενεργηθούν επεμβάσεις με ανοικτή ή ελάχιστα επεμβατική μέθοδο αλλά και επεμβάσεις που συνδυάζουν τις δύο μεθόδους (υβριδικές επεμβάσεις).

Η υψηλή ποιότητα απεικόνισης και το τελευταίας γενιάς λογισμικό Fusion μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών και επιτρέπει την καλύτερη αντιμετώπιση σύνθετων αγγειοχειρουργικών παθήσεων. Παράλληλα ελαχιστοποιείται η έκθεση του ασθενή στην ακτινοβολία χάρη στην τεχνολογία του General Electric Discovery IGS 7.

Η κατασκευή της Υβριδικής Χειρουργικής Αίθουσας "Προμηθέας" αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα τα τελευταία έτη.

photo-promitheas-05.jpg
logo-iatriko-kentro_0.png
Εργαλεία τελευταίας γενιάς
AtherectomyDevices.jpg
EDx5eu5WwAAT4s6.jpeg

Η χρήση των εργαλείων νεότερης γενιάς όπως ο αθηροτόμος HawkOne και η ενδαγγειακή λιθοτριψία με αεροθάλαμο ShockWave εξασφαλίζουν στους ασθενείς την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και το καλύτερο αποτέλεσμα στην περιφερική αγγειοπάθεια και το διαβητικό πόδι.

Η ενδαγγειακή αγγειακή πρόσβαση (endofistula) EverlinQ παρέχει γρήγορη λύση στους νεφροπαθείς που χρειάζονται αιμοκάθαρση με πολυ καλή μακροχρόνια βατότητα και ελάχιστες επιπλοκές.

Στην περίπτωση πνευμονικής εμβολής το σύστημα Indigo παρέχει γρήγορη θεραπεία, άμεση βελτίωση της κατάστασης του ασθενή και αποφεύγεται η χρήση θρομβόλυσης με τους κινδύνους που αυτή ενέχει.

Στην εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και το μεταθρομβωτικό σύνδρομο η χρήση εξειδικευμένων φλεβικών stents (ενδονάρθηκες) υπό υπερηχογραφιό έλεγχο IVUS οδηγεί σε άμεση και μόνιμη βελτίωση.

Τα παραπάνω αποτελούν μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από λίγες αγγειοχειρουργικές ομάδες παγκοσμίως και που ο ασθενής έχει στην διάθεση του όταν απευθυνθεί στην ομάδα μας.

Αγγειογραφία με Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2)

Η κλασσική αγγειογραφία γίνεται με ιωδιούχο σκιαγραφικό, το οποίο εκτός από ισχυρό αλλεργιογόνο αποτελεί και κίνδυνο για τους νεφρούς αφού συνδέεται με υψηλή νεφροτοξικότητα. Ιδιαίτερα για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη ή εκείνους που έχουν ήδη νεφρική νόσο, το κλασικό σκιαγραφικό αποτελεί έναν μη αμελητέο κίνδυνο.

Με την χρήση της ειδικής αντλίας Angiodroid, αντί για ιωδιούχο σκιαγραφικό η απεικόνιση των αγγείων (αγγειογραφία) γίνεται με την χρήση αερίου διοξειδίου του άνθρακα (CO2), το οποίο δεν είναι αλλεργιογόνο και δεν προκαλεί βάλβη στα νεφρά. Το αέριο CO2 αποβάλλεται από τον οργανισμό με την αναπνοή, όπως δηλαδή και το CO2 που παράγεται φυσιολογικά από τα κύτταρα του οργανισμού μας!

Η νέα αυτή τεχνολογία δεν υστερεί σε ποιότητα απεικόνισης συγκριτικά με την κλασσσική αγγειογραφία, αλλά προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια.

angiodroid-safety-accuracy.png
angiodroid-overview.png
3D Εκτύπωση & προεγχειρητικός σχεδιασμός

Στα δύσκολα αορτικά περιστατικά έχουμε την δυνατότητα να δημιουργούμε εξατομικευμένα 3D μοντέλα της ανατομίας του κάθε ασθενή και να πραγματοποιούμε εικονική επέμβαση ώστε να αναγνωριστούν πιθανές δυσκολίες. Τα 3D αορτικά μοντέλα τα κατασκευάζει η πρωτοπόρα Ελληνική εταιρεία τρισδιάστατης εκτύπωσης 3D LIFE.

Screenshot 2020-05-09 at 1.18.16 PM.png
Screenshot 2020-05-09 at 1.17.06 PM.png
bottom of page